Folkets Hus Kalix

Box 4

952 21 Kalix

 

 

 

 

 

 

 

Café Ankaret

är åter öppet efter semestern samt att Café Flottaren på Vassholmen som håller öppet alla dagar kl. 10-16.00

Tel: 0923-16605

Copyright ® 2011.    www.kalixfolketshus.com

Café Ankaret

;EXTRA;EXTRA

 

Vattenskadan i Folkets Hus berör inte verksamheten som föreningen bedriver, däremot håller biblioteket stängt tillsvidare.

 

 

 

 

 

LöttDTa